Being broke stress me out

Ni kan inte ana hur redo jag är för att börja jobba och tjäna pengar igen. Att varje månad inte veta säkert om man har pengar till alla räkningar är så stressande mentalt. Är så trött på att leva så jag vill vara ekonomiskt oberoende. Kunna köpa vad jag vill och alltid ha den där tryggheten samt kunna hjälpa familj och vänner. Visst pengar är inte allt och det påstår jag inte heller men att inte behöva stressa över räkningar är väl ändå en stor fördel. Om allt vill sig väl hittar jag ett jobb snart så jag kan påbörja mina mål samt få ordentlig kontroll på min ekonomi.


// You can't imagine how ready I'm to start Working again and urn my own money. It's so stressfull not nowing for sure every mounth, if you got enough money to pay your bills. I'm so tired of living like that I want to be economically independent. Be able to by what ever I want and always have that security of nowing i can afford it and be able to help family and friends. Money is'nt everything in the world and I'm not claiming that it is but you'll have to agree not stressing over bills would be great advantage. If all goes as planned I'll found my self work soon and I can start reaching my goals and get back complite control over my finance.//

Commen | |
Top page